Portfelj (stanje na dan 28. 03. 2024):

1) lastniški delež v družbi SaleSqueze d.o.o.

2) delnice družbe Krka d.d. (KRKG)

3) delnice družbe Cinkarna Celje d.d. (CICG)

4) delnice družbe Telekom d.d. (TLSG)

5) delnice družbe Petrol d.d. (PETG)

6) delnice družbe NLB d.d. (NLBR)

7) različna kratkoročna posojila slovenskim pravnim osebam

8) točke vzajemnega sklada FT Quant

9) točke vzajemnega sklada PSP Živa

10) točke vzajemnega sklada PSP Modra Linija